De Mastiff, een zeer oud ras, waakhond en van Engelse origine, wordt door het F.C.I. gerangschikt onder groep 2, de groep van de Molossers (samen met Pinschers en Schauzers). Molossers is de verzamelnaam voor de groep dogachtigen.

 

Samen met de Greyhond kan de Mastiff stoelen op de oudste, meest uitgebreide geschiedschrijving aller rassen. Reeds in allervroegste tijden vindt men bewijzen terug over het bestaan van de Mastiff. Zonder enige twijfel is de Mastiff het oudste Engelse ras, maar men kan zelfs met vrij grote zekerheid aannemen dat de Mastiff het oudste erkende ras is.

De Old English Mastiff Club, de moedervereniging van ons ras werd opgericht in 1883 onder de stuwende kracht van de toenmalige fokkers.

Op een uiterst zorgvuldige manier en na rijp overleg met de meest prominente fokkers, werd eveneens in 1883 door de O.E.M.C. de beginselen gelegd van de huidige rasstandaard. Na een aanpassing in 1890 werd in 1949 een eerste herschikking gedaan, dit echter zonder iets van de oorspronkelijke tekst te wijzigen. Een laatste verandering kwam er in 1986 op verzoek van The Kennel Club, als gevolg van een toenmalige beslissing om tot uniformiteit te komen voor alle rasstandaarden.

Een goede honderd jaar na de oprichting van de Old English Mastiff Club werd op 27 april 1985, de Mastiff Club Belgium gesticht.

De oprichtingsvergadering van die dag werd éénmalig voorgezeten door de heer A.Stich, medeoprichter van de Belgische Engelse Bulldoggen Club.

Verder aanwezig waren de stichtende leden van de M.C.B. :

Mr.Carl Van Bael, Mr.Claude Levez, Mr.Bruno Stoffelen, Mvr.Rina Winters, Mvr.Anita Luyten, Mvr.Yvette Galoux-Wittevrouw.

In november 1985 werd aan de K.K.U.S.H. het erkenningsnummer aangevraagd.

De Vergadering der Afgevaardigden, toen zetelend op 4 januari 1986 keurde de aanvraag goed en kende de Mastiff Club Belgium het erkenningsnummer 847 toe.

Op 6 mei 2000 werd door de Statutaire algemene ledenvergadering beslist om de Feitelijke Vereniging om te vormen tot een Vereniging Zonder Winstoogmerk.

Na een noodzakelijke aanpassing van de Statuten werd op 13 augustus 2000 een oprichtingsvergadering belegd.

De aanwezig stichtende leden waren :

Mr.Carl Van Bael, Mr.Claude Levez, Mvr.Ghislaine Joestens, Mvr.Muriel Joestens, Mvr.Annick Cools.

Via een Bijzonder Ledenvergadering werd nadien ook Mr.Christian Jaucot beheerder binnen de V.Z.W. 

Tot zover dit beknopt historisch overzicht.

Language Switcher

royalcanin logo

MCB-Clubwinner 2019

BIS Sandos Fabulous TAbby and Nick Waters 3