DE FOKKER VERBINDT ZICH MET DE VOLGENDE PUNTEN:

Enkel fokken met honden die een LOSH stamboom bezitten voor België.
Buitenlandse honden moeten ingeschreven zijn in een van de FCI erkende stamboeken.


De fokker zal de sanitaire regels van de K.M.S.H. evenals de bescherming van zijn honden respecteren, gevolg geven aan de verkochte pups, raad meegeven over de pups en in het bijzonder over de opvoeding ervan.


Het gezondheidsboekje aan de eigenaar te bezorgen die het bewijs van tatoeage of microchip evenals alle primo inentingen en ontwormingskuren die toegediend werden door een dierenarts bevestigd.


Zich verplichten om alle aangiften binnen de reglementaire tijd te verwezenlijken bij de K.M.S.H. voor de stamboom van de pups en die te bezorgen aan de eigenaars.


De fokker verplicht zich om de koper te ontmoeten en verbied zich zelf o.a. de pups per correspondentie of in dierenwinkels te verkopen.


De reglementering van de kynologie te respecteren.


De coördinaten van zijn kopers aan de club te sturen (uitgezonderd als hij die niet wenst)


Inspanningen doen om met,de door de club georganiseerde activiteiten, mee te doen en de nieuwe eigenaars te laten deelnemen


Zich inzetten om de club te promoten. Overal een behoorlijk gedrag hebben die conform is aan de zeden van de club.

Language Switcher

royalcanin logo

MCB-Clubwinner 2019

BIS Sandos Fabulous TAbby and Nick Waters 3